Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

Estudi de la diversitat d'aranyes a les Deveses de Salt


Estudi de la diversitat d'aranyes al Parc de les Deveses de Salt.

Les aranyes sempre han provocat temors i rebuig a la gent, i a moltes pel·lícules son presentades com a terribles criatures de mirades buides, a les quals s'ha d'eliminar. No obstant això, els aràcnids tenen costums i habilitats sorprenents i formen part d'un grup d'artròpodes molt desconeguts per a la majoria de gent, a més de la gran mancança d'informació.

Es per això que es vol portar a terme un estudi sobre la diversitat d'aranyes presents al Parc de les Deveses de Salt, amb l'objectiu d'identificar el màxim nombre d'espècies que es troben presents al Parc, a més de comparar les variacions de diversitat que poden donar els diferents ecosistemes que s’hi troben presents.

Per iniciar aquest projecte s'ha triat dues zones. Una de les zones és un ambient humit amb vegetació típica de bosc de ribera i una altre amb una vegetació d'ambients més secs, amb alzines i roures. S'ha triat procedir d'aquesta manera ja que les poblacions poden variar molt segons l'ambient a on es trobin o segons el tipus de vegetació.

Mostrejant amb el paraigues japonès. © Alba Casals.

El treball  de camp consistirà, amb una periodicitat quinzenal, en realitzar captures a partir de trampes de caiguda o “pitfall” col·locades a cada una de les dues zones, i amb paraigües japonès en diferents tipus d'arbres o matolls, aconseguint així mostres de la part terrestre i aèria de la zona d'estudi i adaptant-se a les diferents costums de les aranyes, ja si son caçadores actives o constructores de teles.

Adrià posant els pitfalls. © Alba Casals.

Pitfall. © Alba Casals.

La diversitat de la zona pot patir variacions segons l'època en que ens trobem, ja que a diferència d'altres artròpodes, podem trobar aranyes durant les quatre estacions de l’any, i és per això que aquest estudi es vol dur a terme durant un període llarg de temps, de com a mínim 1 any, per poder obtenir resultats representatius de diferents èpoques de l'any.

El projecte ja es troba en marxa, havent realitzat ja la primera jornada de captures i a falta encara d'identificar les espècies.

Aranya tigre. © Adrià Bellvert.

En altres ocasions, i mentre es tamptejava el terreny, s'han trobat espècies acolorides i vistoses com l'aranya tigre (Argiope bruenichi) o individus de mesura considerable de la família dels Licòsids.

Licòsid, família de les tarantules. © Adrià Bellvert.


El projecte es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de la Núria Roura Pascual i el grup GR- PECAT del Departament de Ciències Ambientals de la UDG amb el suport logístic i material i en José Antonio Barrientos de la UAB per a l'ajut amb la identificació de les espècies.

Tots aquells que estiguin interessats en col·laborar en les tasques de camp que no dubtin en fer-nos-ho saber.


Responsable projecte: Adrià Bellvert:  theadribib@hotmail.com