Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

dijous, 22 d’agost de 2013

Totals del Sylvia d'estiu a l'Illa de Ter. Temporada 2013.

La present entrada mostra els resultats totals de les sis jornades del projecte Sylvia realtizades aquest estiu a l'Illa de Ter. No s'han pogut seguir els períodes establerts així com realitzar les 7 jornades previstes per culpa dels nivells del riu que durant moltes setmanes ha estat més crescut del que és habitual per l'època.

Blauet anellat a l'Illa. © Carles Pibernat.

Vista d'un dels braços del Ter al seu pas per l'Illa.  © Carles Pibernat.

En total s'han capturat 309 ocells de 30 espècies diferents. D'aquests, 203 han estat anellaments i 106 controls. L'any passat es van fer 9 jornades (en total 3 més) i es van capturar 440 ocells (277 anellaments i 163 controls), de mitjana, menys que aquest any en sis jornades. Això s'explica en la manera com s'han repartit les jornades, ja que l'any passat s'en van fer almenys dos quan encara no hi havia els juvenils i aquest any la majoria de jornades s'han retraçat tant que ja hi havia juvenils de la majoria d'espècies.


Com espècies destacables es va anellar un martinet blanc (Garzetta egretta) la primera jornada i un falciot negre (Apus apus) i un ànec collverd (Anas platyrhychos) la segona. La quarta jornada també es va capturar un juvenil de l'any de papamosques gris (Muscicapa striata), espècie que aquest any encara no s'havia detectat a l'Illa i per tant es desconeixia si hi havia alguna parella reproduint-se. 

Bruel. © Carles Pibernat.

Xivitona. © Carles Pibernat.

Tudó jove. © Carles Pibernat.

El martinet blanc. © Carles Pibernat.

Amb un bon bec per pescar peixos, crancs, amfibis... © Carles Pibernat.

També es va anellar un jove tudó que, tot i ser abundant, té una capturabilitat bastant baixa a causa del seu volum i envergadura, que el permeten rebotar o escapar-se fàcilment de la xarxa pensava per ocells més petits. 

L'Hubert mostrant la zona d'anellament. © Carles Pibernat.

A continuació un llistat amb totes les espècies capturades aquest estiu:

Ànec collverd (Anas platyrhinchos), martinet blanc (Garzetta egretta), xivitona (Actitis hypoleucos), falciot negre (Apus apus), tudó (Columba palumbus), blauet (Alcedo atthis), picot garser gros (Dendrocopos major), oreneta vulgar (Hirundo rustica), cuereta blanca (Motacilla alba), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), pit-roig (Erithacus rubecula), rossinyol (Luscinia megarhynchos), merla (Turdus merula), tord comú (Turdus philomelos), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), rossinyol bord (Cettia cetti), bruel (Regulus ignicapilla), cargolet (Troglodytes troglodytes), papamosques gris (Muscicapa striata), mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga blava (Parus caeruleus), mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), raspinell comú (Certhia brachydactyla), gaig (Garrulus glandarius), estornell vulgar (Sturnus vulgaris), pardal comú (Passer domesticus), cardina (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris), gafarró (Serinus serinus), gratapalles (Emberiza cirlus).

Mallerenga blava "empipada"!. © Carles Pibernat.


Per últim agraïr a tots els participants la seva assistència i col·laboració: Daniel Castro, Àlex Fonollosa, Cristina Mora, Ricard Busquets, Elvira Vila, Joan Pibernat, Martin Ley, etc.


dimarts, 20 d’agost de 2013

Totals del Sylvia d'estiu a les Deveses de Salt. Temporada 2013.

En la present entrada es mostren els resultats totals del Sylvia d’estiu a les Deveses de Salt per aquesta temporada (2013) amb algunes fotos.

Bruel jovenet, acabat de sortir del niu.

Merla jove de l'any.

En total s’han capturat 440 ocells de 30 espècies diferents. D’aquests, 317 han estat anellaments i 123 controls (ja anellats prèviament). El nombre total d’ocells ha estat inferior a l’any passat quan, també en 7 jornades, es van capturar 487 ocells. Cal tenir en compte que aquesta temporada vam haver de tancar abans la tercera jornada, per culpa de la pluja.


Com espècies destacables o poc habituals, un tallarol gros tardà (Sylvia borin) i un oriol (Oriolus oriolus) anellats durant la primera jornada, un enganyapastors (Caprimulgus europaeus) ja anellat el 2009 i recapturat la segona jornada, així com un boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) tardana, també capturada i anellada la segona jornada. Destacar també un juvenil de colltort (Jynx torquilla) anellat durant la cinquena jornada, espècie que no es capturava des de la primavera del 2010. Gairebé a última hora de la quarta jornada es va capturar una femella de 2n any de bitxac comú (Saxicola torquata), espècie que cria a prop de les Deveses però no dins d’aquestes i que tan sols s’havia capturat una altre vegada, l’any 2007.

Boscarla de canyar.

Enganyapastors anellat el 2009.

Ala d'un gran migrador.

Colltort d'enguany.

A més, en total s’han capturat quatre xots (Otus scops) (tres  anellaments i  un control), tres picots garsers grossos (Dendrocopos major), un gratapalles (Emberiza cirlus), un papamosques gris (Muscicapa striata), un mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) i més de quinze bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta). 

Un xot amb plomatge fosc.

Un xot marró terra. Espècie amb gran varietat de color.

Picot garser gros.

Les espècies més capturades han estat el tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el pit-roig (Erithacus rubecula) i la merla (Turdus merula).

Pit-roig jovenet.


El total d’espècies es llisten a continuació:

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus), xot (Otus scops), picot garser gros (Dendrocopos major), colltort (Jynx torquilla), pit-roig (Erithacus rubecula), rossinyol (Luscinia megarhynchos), bitxac comú (Saxicola torquata), tord comú (Turdus philomelos), merla (Turdus merula), tallarol gros (Sylvia borin), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), rossinyol bord (Cettia cetti), bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta), mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli), bruel (Regulus ignicapilla),  cargolet (Troglodytes troglodytes), papamosques gris (Muscicapa striata), mallerenga carbonera (Parus major), mallerenga blava (Parus caeruleus), mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), raspinell comú (Certhia brachydactyla), gaig (Garrulus glandarius), oriol (Oriolus oriolus), pardal comú (Passer domesticus), cardina (Carduelis carduelis), verdum (Carduelis chloris), gafarró (Serinus serinus), gratapalles (Emberiza cirlus).

Servidora amb una cardina.

Agraïr la col·laboració de totes les persones que han participat: Carles Pibernat, Àngel Palmarola, Àlex Fonollosa, Daniel Castro, Júlia Cirera, Judit Marcó, Joan Pibernat, Glòria De La Paz, Cristina Mora, Martin Ley, Joan Elías, Irene Barnosell, Ricard Busquets, Neus Diumenge, etc.


dimarts, 6 d’agost de 2013

Resultats de la 3a i 5a jornada del Sylvia d'Illa de Ter, Girona.

La present entrada mostra els resultats de la 3a i 5a jornada del Sylvia de l'Illa de Ter, realitzades els dies 20 de juliol i 3 d'agost. Faltarà penjar els resultats de la 4a, el dia 27 de juliol, i realitzar una última jornada el dia 10 d'agost. Amb aquesta s'hauran realitzat un total de 6 jornades i no 7 com estipula el protocol, però l'increment de cabal del Ter durant algunes setmanes no ho ha permès d'altre manera i abans que res hem de procurar per la nostra seguretat.

L'Hubert fent feina. © Carles Pibernat.

En comparació amb altres anys, el nombre de captures a l'Illa ha estat força baix. Per una banda la desbrossada massiva que es va dur a terme i per altre banda les pluges d'aquest any, no hi han ajudat gens.

Resultats dia 20 de juliol:


Resultats dia 3 d'agost:


El dia 20 es van capturar 44 ocells i el 3 d'agost 46. També en comparació amb altres anys, s'han capturat pocs polls de merla (Turdus merula) i tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), entre d'altres, espècies molt típiques de l'ambient.

Picot garser gros. © Carles Pibernat.

Xivitona© Carles Pibernat.

Destacar la captura d'una xivitona (Actitis hypoleucos), un juvenil de picot garser gros (Dendrocopos major) i un juvenil de papamosques gris (Muscicapa striata), espècie de la qual ja es va capturar un juvenil la jornada del 27 de juliol (falta penjar els resultats), però que fins aquell moment no s'havia detectat a l'Illa la temporada del 2013. Queda així constatada la continuitat de cria de l'espècie a l'Illa.

Papamosques gris. © Carles Pibernat.

La propera i darrera jornada es farà el dia 10 d'agost en l'horari habitual (de 7 a 12), si voleu participar no dubteu en demanar-ho!


Responsables jornades: Carles Pibernat i Hubert Mas.