Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

dimecres, 29 d’agost de 2012

Sisena jornada al dormidor de Bescanó.


Dilluns dia 27 d’agost es va realitzar la sisena jornada al dormidor. El nombre d’ocells que es va presentar no havia incrementat respecte a la jornada anterior i tampoc havia disminuit el vent, ni tan sols entrat el crepuscle.


Bitxac rogenc.

Amb tot, es va capturar un total de 33 ocells, 32 orenetes vulgars (4 adultes i 28 joves) i un bitxac rogenc (Saxicola rubetra) espècie migradora transahariana que a Catalunya només nidifica als Pirineus i Prepirineus.

Marta Alech a punt per alliberar el bitxac anellat.

El total d'ocells anellats ascendeix a més de 100 però segueix essent molt inferior al del 2011 per les mateixes dates.

De conjunt amb les orenetes.


Responsable jornada: Alba Casals.

Participants: Marta Alech i Gemma Boada.


dilluns, 27 d’agost de 2012

Cinquena jornada al dormidor d’orenetes.


La cinquena jornada es va dur a terme el dia 26/08/2012, fora del calendari previst. A causa del baix nombre de captures realitzades fins el moment es va considerar oportú anellar més dies dels previstos.

Durant aquesta jornada es va fer un rècord en el nombre d’ocells anellats en una mateixa jornada durant el 2012 al dormidor. Es va capturar i anellar 35 orenetes vulgars, 9 de les quals eren adultes i 26 joves.

Clara Lozano amb dues orenetes a punt de ser alliberades.

Amb 5 jornades s’ha capturat menys de 100 ocells (93 orenetes vulgars), mentre que el 2011, amb 6 jornades realitzades en dates molt similars, ja s’havien capturat i anellat més de 700 ocells.

Aquestes diferències entre l’agost del 2011 i el del 2012 no es deuen al nou emplaçament de les xarxes (tot i que el fet d’estar muntades al marge d’un camp en comptes de al mig també perjudica el nombre de captures ja que els ocells veuen més la xarxa), sinó que ja fa dies que el nombre d’ocells presents al dormidor és molt inferior que l’any passat. Desconeixem les causes d’aquest factor, però podria ser que s’hagi format un dormidor a un altre lloc proper o bé que encara hagin d’arribar un gran nombre d’ocells de més al nord. En tot cas, estarme pendents de l’evolució.


Responsable jornada: Alba Casals.

Participants: Clara Lozano.

dissabte, 25 d’agost de 2012

Tercera i quarta jornada d'anellament d'orenetes al dormidor de Bescanó.


El dilluns dia 20 i divendres dia 24 es va realitzar la tercera i quarta jornada d’anellament al dormidor urbà de Bescanó.

El dia 20 van aparèixer uns 800 ocells al dormidor i es van capturar 21 orenetes 4 de les quals eren adultes.

El dia 24 en canvi es van detectar pocs ocells al dormidor (entre 60 i 80 aproximadament) a més de bufar un fort vent, el qual fa més visibles les xarxes i fa disminuir el nombre de captures. No obstant això es van capturar 18 orenetes, totes joves menys una adulta, i un mussol comú (Athene noctua), atret pel reclam del dormidor.

Mussol comú.

Alba Casals anellant el mussol.

És habitual que espècies depredadores com són els rainyaires diürns i nocturns apareixin als dormidors urbans, sabent que es tracta d’una font d’aliment assegurada durant setmanes o mesos en alguns casos (Manuel Enrique Figueroa Clemente et. al., 2007).

Així doncs a les últimes hores de la tarda pot aparèixer algun falcó com el xoriguer comú (Falco tinnunculus) o el falcó mostatxut (Falco subbuteo), o bé accipítrids, com ara l’aligot comú (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter nisus) o l’astor (Accipiter gentilis)  prou ràpids per capturar les preses al vol.

Al arribar el crepuscle, els ocells es paren al dormidor però segueixen fent enrenou una bona estona, moment en el que poden aparèixer rapinyaires nocturns com l’òliba (Tyto alba), gamarús (Strix aluco), mussol banyut (Asio otus), xot (Otus scops) o com en el cas que ens ocupa, mussol comú (Athene noctua).

Mussol comú anellat.

Ala del mussol.

Durant el 2010 i 2011 també es van detectar mamífers depredadors a les immediacions del dormidor: gats domèstics (Felis domesticus) i almenys una guineu (Vulpes vulpes).

Carles Pibernat amb el mussol.

Montserrat Fabregat i Clara Lozano admirant el mussol.


Responsables jornades: Carles Pibernat, Hubert Mas i Alba Casals.

Participants: Clara Lozano, Iris Sánchez i Montserrat Fabregat.

dimarts, 14 d’agost de 2012

Segona jornada al dormidor de Bescanó, 13/08/2012.


El passat dilluns dia 13 d’agost es va probar una segona jornada al dormidor de Bescanó, amb la mateixa disposició de xarxes que la jornada anterior. El nombre de captures es va duplicar, amb un total de 12 orenetes anellades (de les quals 10 eren joves i 2 adultes).

Diferències de plomatge entre adults i joves.

 Oreneta vulgar jove.

Una de les orenetes joves va registrar una quantitat de greix elevada (codi 6) amb un pes de 21.0 grams, 3.2 grams per sobre de la mitjana de la jornada. Això no és massa significatiu ja que es tracta d’una mostra molt petita, no obstant l’acumulació de greix és un signe clar de que s’ha iniciat la migració d’aquesta espècie i pot donar a pensar que el volum d’ocells presents els primers dies d’agost, igual o més carregats de greix que aquest capturat el dia 13 (dada que es desconeix), hagin pogut baixar més al sud seguint amb la seva migració o bé s’hagin tornat a dispersar, buscant nous dormidors on agrupar-se.

 Pesant una oreneta vulgar.

També cal tenir present la fenologia d’arribada d’aquesta espècie, que en general aquest any s’ha retrassat en 10 dies respecte al 2011 a gran part de la Península Ibèrica i això juntament amb les elevades temperaturas que encara romanen, pot retrassar la data d’inici de la migració de tardor (Óscar Gordo Villoslada, 2006).


Si ens remuntem al quadre de captures per jornada del 2011 veiem que el dia 10 d’agost es va capturar un total de 43 orenetes vulgars i el dia 18 un total de 66 i el nombre d’ocells al dormidor, tot i no ser molt elevat, era aparentment superior al d’aquest any per aquestes dates.

Laia Casals anellant una oreneta.

Així doncs, seguim observant, pendents de canvis al dormidor. Com diuen els pagesos del poble: "Quan el temps faci un canvi els ocells ja apareixeran!"


Responsable jornada: Alba Casals.

Participants: Clara Lozano, Laia Casals i Montserrat Fabregat.


diumenge, 12 d’agost de 2012

Primera jornada al dormidor d'orenetes, 10/08/2012.

El passat divendres 10 d'agost es va realitzar la primera jornada d'anellament al dormidor d'orenetes de Bescanó.

A les 19:00h es va muntar una bateria de 4 xarxes al marge d'un camp on fins llavors encara no s'havia muntat mai, però dins la mateixa zona habitual (Sant Sebastià).

A partir de les 20:00h es va encendre el reclam perquè acte seguit apareguessin un grupet de 10-15 ocells sobrevolant la xarxa. Fins les 21:20h, que deixarien de volar tots els ocells, només va aparèixer algun altre grupet d'igual nombre, resultant molt pobre el total d'individus al dormidor.

Els dos dies previs a la jornada, quan s'havia anat a censar el dormidor ( dies 1 i 8 d'agost), es va contar un mínim de 500 exemplars que divendres dia 10 no es van detectar en cap moment.

Anellant els ocells.

Finalment es va capturar només 8 ocells: 1 pardal comú (Passer domesticus), 1 pardal xarrec (Passer montanus) i 6 orenetes vulgars (Hirundo rustica).

Les orenetes capturades i anellades van ser 1 adult i 5 jivenils de l'any, totes elles sense cap acumulació de greix important encara. 


Oreneta vulgar adulta.

Laia Casals amb una oreneta abans de ser alliberada.

Com a curiositat, al pardal xarrec li mancava un ull, amb la ferida encara cicatritzant. Tot i això es trobava en bona condició física.

Estarem al cas per saber què passa al dormidor i si augmenta el nombre d'individus altre cop, tal com s'espera, proseguirem amb els anellaments per obtenir millors resultats.


Responsable de la jornada: Alba Casals.

Participants: Laia Casals, Montserrat Fabregat, Jordi Nonell, Clara Lozano i Carles Tobella.



dimecres, 8 d’agost de 2012

Preliminars pel 2012 al dormidor d'orenetes de Bescanó


El dia 1 d’agost del 2012 es va detectar per tercer any consecutiu el dormidor d’orenetes urbà al municipi de Bescanó.

El 2010 s’hi va anellar 4104 ocells i el 2011 més de 5000.  Des que es va localitzar el dormidor aquest 2012 i fins avui, sembla que el formen entre 500 i 1000 ocells, però es fa difícil de quantificar ja que el perímetre del dormidor és molt gran.

Perímetre inicial i actual en vermell. Perímetre final del 2011 en groc.

Sembla ser que es repeteix el patró de l’any passat, amb menys ocells i més dispersos al principi del període del dormidor, i molts més ocells i més concentrats cap al final, quan ja falta poc per què marxin cap al sud, cap a l’Àfrica.

Enguany la zona de mostreig principal ha patit canvis importants, ja que les xarxes es muntaven a la reguera d’entre dos camps de blat de moro i un dels camps ha desaparegut, deixant, per tant, la reguera al marge del que resta i eliminant tota possibilitat de situar la bateria de xarxes entre vegetació (blat de moro a banda i banda).


Diferències en la zona de mostreig.

Per aquesta raó i de manera similar a com es va fer l’any passat, s’iniciaran les jornades haches dia 10 d’agost en un punt diferent, el camp de just a sobre de l’habitual, on sembla que per ara es concentren més individus.

dilluns, 6 d’agost de 2012

Anellament d'orenetes al dormidor de Bescanó, tardor del 2011.


Durant el mes d’agost del 2011 es va detectar altre cop el dormidor d’orenetes als camps de blat de moro de Bescanó, on l’any anterior s’havien anellat 4104 ocells.

Mils d'orenetes baixant al dormider.

Seguint la mateixa metodologia i amb un total de 24 jornades es van anellar 5171 orenetes vulgars i recapturar 15 controls externs (13 estrangers: frança, bèlgica, alemanya, països baixos i itàlia). Dues de les recuperacions eren espanyoles, una d'elles va ser anellada com a mascle adult el 18 de març del mateix any als estanys de Palau (PNAE), i l'altra va ser anellada com a jove el 19 d'agost, també del mateix any, a Olesa de Montserrat, 16 dies abans i 85 km en direcció sud-oest de la nostra recuperació.



Si ajuntem les dades de l'any passat, s'ha recapturat un total de 26 controls externs, de 6 països diferents.

Pel que fa als controls interns, és a dir nostres, es van recapturar 7 individus. Un d'ells anellat l'any anterior, així dels 4068 anellaments que es van fer l’any anterior, al cap d'un any, han generat 1 recuperació interna. A més, controls interns del mateix any es van recapturar entre 8 i 19 dies després del seu anellament, amb un increment de pes màxim de 4,8 gr.

Respecte a les edats, del total de captures, el 78,3% van ser joves, i el percentatge d'adults va augmentar lleugerament amb les jornades.


Respecte als pesos, els pes mínim i màxim va ser de 15,2 i 30,0 gr. respectivament, i també hi va haver un increment de pes a mesura que avançaven les jornades, similar a joves i adults. 


A part de les orenetes vulgars, es van anellar 69 orenetes de ribera (Riparia riparia) i 2 orenetes cua-rogenques (Hirundo daurica). I alguns migrants com el colltort (Jynx torquilla), cuereta groga (Motacilla flava), cotxa blava (Luscinia svecica) i boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). Resulta curiosa la presència d’alguns d’ells al dormider d’orenetes tractant-se d’un camp de blat de moro.


Oreneta cua-rogenca.

Cuereta groga.

Les jornades es van realitzar gràcies a la col·laboració de: Carles Pibernat Viñets, Gabriel de Jesús Pinho, Miquel Boix Moradell, Lluis Gay Pons, Hubert Mas Pueyo, Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Àngel Palmerola Batllé, Gerard Dalmau Bonet, Alba Casals Mitjà, Helena Rodríguez Morell, Jordi Nonell Ventura, Elisabet Tetas Casals, David Cabarrocas Rodríguez, Anna Mallol Monso, Neus Solà Bosch, Raquel Pérez Delgado, Susanna Torrà Botella, Isaac Martínez Boada, Jordi Serra Geli, Lena Boix Torrà, Afra Boix Torrà, Àlex Casas Boj, Christian Raset Walker, Laura Del Rio Ginés, Montserrat Fabregat Moro, Òscar Lumbreras López, Marta Guillaumes Pibernat, Laura Garolera Boix, Marta Hita Rubio, Núria CasellasNoguer, Núria Rodríguez Foz, Oriol Mas Parramon, Ricard Busquets Martí, Dani Font Sala, Emma Garolera Boix i Alexia Cuyàs Navarro.

Tardor del 2011.
Quim Vilagran.

A continuació s'inclouen les dades de dos ocells anellats al dormidor durant  les jornades del 2010 i que al llarg del 2011 van ser recuperats a Alemanya, un viu i l'altre mort per col·lisió amb un vidre.



Anellamet d’orenetes a un dormidor urbà a Bescanó, tardor del 2010.


A principis de la segona desena de setembre es va localitzar un dormidor d’oreneta vulgar (Hirundo rustica) a Bescanó. El dormidor estava situat a l’est de l’àrea urbana, entre la carretera N-141 i el carrer de Sant Sebastià, a uns camps de blat de moro a prop del cementiri i l’ermita de Sant Sebastià.

Orenetes dormint sobre el blat de moro.

L’oreneta vulgar és un nidificant comú arreu de Catalunya, que ocupa tot tipus d’ambients oberts de terra baixa. A finals d’estiu, durant els mesos d’agost i setembre, milers d’orenetes es reuneixen per iniciar la migració cap als llocs d’hivernada a l'Àfrica subsahariana. Les orenetes migren i s’alimenten durant el dia, mentre que a la nit s’ajoquen per a descansar, a vegades, durant aquest viatge es poden formar dormidors de milers d’exemplars. Els dormidors, tot i que es poden mantenir unes setmanes al mateix lloc, no són estàtics, sinó que els ocells es van renovant progressivament. Quant es va localitzar el dormidor d’orenetes a Bescanó el 13 de setembre estava format per uns 10.000 exemplars, que van desaparèixer fins a uns 500 a les darreres sessions d’anellament.

Oreneta vulgar atrapada a la xarxa japonesa.

Es van realitzar 9 jornades d’anellament entre el 14 i el 26 de setembre. Per a la captura es van utilitzar de 2 a 6 xarxes japoneses per a passeriformes, que es muntaven entre 2 i 3 hores abans de fer-se fosc i es desmuntaven al final de cada jornada. Les xarxes es van col·locar al mig del camp de blat de moro, aprofitant un marge que creuava el camp i a la perifèria d’aquest. A excepció del primer dia, es va utilitzar d’1 a 2 enregistradors de veu amb el reclam de l’espècie per atraure les orenetes a les xarxes. Per a la recol·lecció dels ocells s’utilitzaven caixes de cartró. Així mateix, a les diferents jornades d’anellament hi van participar 9 anelladors experts, 2 auxiliars i 17 voluntaris.

Bateria de xarxes japoneses.

En total es van capturar 4.156 ocells de 9 espècies diferents (Taula1). Es van anellar 4.068 orenetes vulgars, 21 orenetes de ribera (Riparia riparia) i 1 oreneta cuablanca (Delichon urbicum). El 91% dels anellaments d’oreneta vulgar van ser joves de l’any (Taula 2). El percentatge d’adults va oscil·lar entre el 5 i el 15%, a excepció de l’ultima jornada, que es va capturar un major nombre d’adults (Figura 1). Es van realitzar 12 recuperacions d’ocells anellats a l’estranger (Taula 3); 11 orenetes vulgars procedents de Bèlgica, Alemanya, França i Suïssa, d’aquestes 4 eren adultes i 7 joves de l’any i per últim, 1 oreneta de ribera d’Alemanya.

Oreneta de ribera.

Finalment, es van anellar 6 espècies més que no pertanyien a la família de les orenetes, entre les quals es destaquen dues espècies amb exemplars en migració activa: 1 mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) i 5 boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

Boscarla de canyar.

Gràfics i taules:







Girona, divendres 8 d’octubre de 2010
Quim Vilagran.

A continuació s'inclouen les dades  d'alguns dels ocells extrangers recuperats. Destacar sobretot dues recuperacions: Un jove de l'any anellat a Marais de L'Ilon, Lyon, Franca, 4 dies abans de ser capturat a Bescanó, a 255km de distància. Un adult anellat el 2007 al Llac Estavayer, La Corbiere, Suïssa, com a juvenil d'aquell any, tres anys abans de la recaptura a Bescanó. 







Agraïments:

L’anellament va ser possible gràcies a la col·laboració d’en Carles Pibernat, Gabriel de Jesús, Joan Ventura, Miquel Boix, Hubert Mas, Lluís Gay, Miguel Àngel Fuentes, Jordi Bermejo, Alba Casals, Gerard Dalmau, Àngel Palmerola, Jordi Nonell, Helena Rodríguez, Elisabet Tetas, Anna Mallol, Montse Fabregat, Lena Boix, Afra Boix, Àngel Torrent, Montse Pascual, Oriol Mas, Jordi Mas, Adrià Valls, Marta Guillaumes, Aleix Comas, Arnau Sargatal i Gerard Carbonell. I també gràcies a l’autorització de l’ajuntament de Bescanó i delspropietaris dels camps de blat de moro.