Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

dilluns, 6 d’agost del 2012

Anellamet d’orenetes a un dormidor urbà a Bescanó, tardor del 2010.


A principis de la segona desena de setembre es va localitzar un dormidor d’oreneta vulgar (Hirundo rustica) a Bescanó. El dormidor estava situat a l’est de l’àrea urbana, entre la carretera N-141 i el carrer de Sant Sebastià, a uns camps de blat de moro a prop del cementiri i l’ermita de Sant Sebastià.

Orenetes dormint sobre el blat de moro.

L’oreneta vulgar és un nidificant comú arreu de Catalunya, que ocupa tot tipus d’ambients oberts de terra baixa. A finals d’estiu, durant els mesos d’agost i setembre, milers d’orenetes es reuneixen per iniciar la migració cap als llocs d’hivernada a l'Àfrica subsahariana. Les orenetes migren i s’alimenten durant el dia, mentre que a la nit s’ajoquen per a descansar, a vegades, durant aquest viatge es poden formar dormidors de milers d’exemplars. Els dormidors, tot i que es poden mantenir unes setmanes al mateix lloc, no són estàtics, sinó que els ocells es van renovant progressivament. Quant es va localitzar el dormidor d’orenetes a Bescanó el 13 de setembre estava format per uns 10.000 exemplars, que van desaparèixer fins a uns 500 a les darreres sessions d’anellament.

Oreneta vulgar atrapada a la xarxa japonesa.

Es van realitzar 9 jornades d’anellament entre el 14 i el 26 de setembre. Per a la captura es van utilitzar de 2 a 6 xarxes japoneses per a passeriformes, que es muntaven entre 2 i 3 hores abans de fer-se fosc i es desmuntaven al final de cada jornada. Les xarxes es van col·locar al mig del camp de blat de moro, aprofitant un marge que creuava el camp i a la perifèria d’aquest. A excepció del primer dia, es va utilitzar d’1 a 2 enregistradors de veu amb el reclam de l’espècie per atraure les orenetes a les xarxes. Per a la recol·lecció dels ocells s’utilitzaven caixes de cartró. Així mateix, a les diferents jornades d’anellament hi van participar 9 anelladors experts, 2 auxiliars i 17 voluntaris.

Bateria de xarxes japoneses.

En total es van capturar 4.156 ocells de 9 espècies diferents (Taula1). Es van anellar 4.068 orenetes vulgars, 21 orenetes de ribera (Riparia riparia) i 1 oreneta cuablanca (Delichon urbicum). El 91% dels anellaments d’oreneta vulgar van ser joves de l’any (Taula 2). El percentatge d’adults va oscil·lar entre el 5 i el 15%, a excepció de l’ultima jornada, que es va capturar un major nombre d’adults (Figura 1). Es van realitzar 12 recuperacions d’ocells anellats a l’estranger (Taula 3); 11 orenetes vulgars procedents de Bèlgica, Alemanya, França i Suïssa, d’aquestes 4 eren adultes i 7 joves de l’any i per últim, 1 oreneta de ribera d’Alemanya.

Oreneta de ribera.

Finalment, es van anellar 6 espècies més que no pertanyien a la família de les orenetes, entre les quals es destaquen dues espècies amb exemplars en migració activa: 1 mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus) i 5 boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

Boscarla de canyar.

Gràfics i taules:Girona, divendres 8 d’octubre de 2010
Quim Vilagran.

A continuació s'inclouen les dades  d'alguns dels ocells extrangers recuperats. Destacar sobretot dues recuperacions: Un jove de l'any anellat a Marais de L'Ilon, Lyon, Franca, 4 dies abans de ser capturat a Bescanó, a 255km de distància. Un adult anellat el 2007 al Llac Estavayer, La Corbiere, Suïssa, com a juvenil d'aquell any, tres anys abans de la recaptura a Bescanó. Agraïments:

L’anellament va ser possible gràcies a la col·laboració d’en Carles Pibernat, Gabriel de Jesús, Joan Ventura, Miquel Boix, Hubert Mas, Lluís Gay, Miguel Àngel Fuentes, Jordi Bermejo, Alba Casals, Gerard Dalmau, Àngel Palmerola, Jordi Nonell, Helena Rodríguez, Elisabet Tetas, Anna Mallol, Montse Fabregat, Lena Boix, Afra Boix, Àngel Torrent, Montse Pascual, Oriol Mas, Jordi Mas, Adrià Valls, Marta Guillaumes, Aleix Comas, Arnau Sargatal i Gerard Carbonell. I també gràcies a l’autorització de l’ajuntament de Bescanó i delspropietaris dels camps de blat de moro.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada