Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

dilluns, 15 de setembre del 2014

Descoberta de l'entorn amb el camp de treball "UN SALT A LA DIVERSITAT!".

Dimecres 6 d’agost vam fer una jornada  de Descoberta de l’Entorn per el camp de treball anomenat  “UN SALT  A LA DIVERSITAT!”  gestionat per AEiG SANT CUGAT de SALT de temàtica social i que desenvolupava el Projecte Juguem.


Foto de grup.

La jornada naturalista pretenia que els participants descobrissin l’entorn paisatgístic i faunístic de les Deveses de Salt, a l’hora que prenien consciència de la influència de l’home en l’equilibri dels espais naturals.


Explicant breument l'anellament científic.

Durant la jornada, es van proposar eines d’apropament a la flora i fauna autòctona fàcilment practicables de manera personal per tal de promoure l’interès per l’entorn i l’autoaprenentatge.


Cuereta torrentera vista de prop.

La jornada es va dividir en tres descobertes: la dels ocells, complementada amb l’anellament científic d’ocells; la descoberta de mamífers mitjançant els rastres i la descoberta d’amfibis. També vam observar les plantes i les papallones, aprenent el funcionament de les guies de camp.


Rastre de conill.

Muda de serp verda.

Les espècies de fauna observades o detectades durant la jornada van ser les que es llisten a continuació:


OCELLS

Aligot comú (Buteo buteo), xivitona (Actitis hypoleucos), picot verd (Picus viridis), oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot negre (Apus apus), cuereta torrentera (Motacilla cinerea), merla (Turdus merula), pit-roig (Erithacus rubecula), rossinyol (Luscinia megarhynchos), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), tallarol de garriga (Sylvia cantillans), bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)


AMFIBIS I RÈPTILS

Serp verda (Malpolon monspessulanum), tòtil (Alytes obstetricans) i granota pintada (Discoglossus pictus).


MAMÍFERS

Conill de bosc (Oryctolagus cuniculus), visó americà (Neovison vison), mostela (Mustela nivalis) i porc senglar (Sus scrofa).Responsable jornada: Alba Casals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada