Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

divendres, 13 de juliol del 2012

Jornada del projecte limícols 12/07/2012


Dijous dia 12 de Juliol del 2012 es va dur a terme la primera jornada d’anellament de limícols en migració postnupcial.

Els dies previs s’havien detectat almenys tres espècies diferents de limícols, dos de reproductores a l’Estany: cames llargues (Himantopus himantopus) i corriol petit (Charadrius dubius), i una de migrant:  la xivita (Tringa ochropus).

Al capvespre es va muntar una bateria lineal de 5 xarxes japoneses especials per limícols. A partir del crepuscle es va fer una batuda cada hora per tal d’empènyer cap a la bateria els ocells que hi haguès a les aigües someres.

Els ocells trets de les xarxes es van posar en bosses de roba per treure’ls de l’estany i després es van dipositar en caixes de cartró per tal d’evitar-los problemes i rampes a les potes.


Corriol petit a la xarxa.

                                                                                              
Taula d'anellament.

Es va capturar un total de 10 ocells, 8 dels quals eren limícols de 2 espècies diferents: camesllargues (Himantopus himantopus)  i corriol petit (Charadrius dubius). Les altres dos captures van ser d'una femella adulta d’ànec collverd (Anas platyrhynchos) i un individu adult de polla d’aigua (Gallinula chloropus).

                                        
Femella adulta d'ànec collverd.


Polla d'aigua.


Corriol petit.


Corriol petit juvenil a dalt i adult a sota.

L’únic camesllargues que es va capturar va resultar ser un poll de l’any, amb el plomatge encara en creixement, la qual cosa confirma i reafirma la reproducció d’almenys una parella a l’Estany de Sils durant aquest 2012.Juvenil de camesllargues.

De corriols petits se’n van capturar 7, disminuint a cada batuda el nombre de captures (4 individus a la primera batuda, 2 a la segona i 1 a la tercera). D’aquests 7 individus, 1 va resultar un juvenil de l’any, 2 individus de segon any i 4 individus aparentment adults. A part del juvenil de l’any es van identificar tres femelles amb presència de placa incubatriu en regressió, quedant per tant, com a probable nidificant de l’Estany de Sils.


Laura Lorente alliberant l'ànec collverd.

Finalment no es va capturar cap individu de l’espècie migrant i per tant de major interès: la xivita. Esperem poder realitzar una altre jornada durant els pròxims dies, sempre i quant el nivell d’aigua i la presència d’ocells ho faci favorable.

Clara Lozano


Laura LorenteMontserrat Fabregat.


Responsables de la jornada: Miguel Á. Fuentes, Gerard Dalmau i Alba Casals.


Socis participants: Montserrat Fabregat, Laura Lorente, Clara Lozano, Elisabet Tetas, Fernando Ruedas.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada