Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

diumenge, 20 de gener del 2013

Anellament a les menjadores "Can Salvatella".


El passat diumenge, 13 de gener, es va dur a terme una altre jornada d'anellament a les menjadores de Can Salvatella. Aquest estudi, que ja fa 5 anys que es realitza, ens permet estudiar la població hivernant de fringíl·lids i pàrids, així com la proporció d'adults i joves o mascles i femelles (espècies amb dimorfisme sexual).

Mascle de lluer (esquerra) i mascle de gafarró (dreta). © Ricard Busquets.

A principis del mes de novembre es començà a posar les menjadores en dues zones diferents, menjar típic per fringíl·lids i pàrids (cacauets, escayola, pipes, etc...) i com a norma, cada dos díes es posa menjar fins que el gruix de individus és el suficient per a dur a terme una jornada d'anellament.

Actualment, cada setmana es mengen 15 kilos d'escayola i 6 kilos de cacauets, almenys uns 400 ocells (verdums, pinsans, gafarrons, lluers, mallerenges, fins i tot pit-roigs , pardals de bardissa i estornells).

Verdum. © Ricard Busquets.

La nit del dissabte dia 12 de gener es van muntar les xarxes a les menjadores, 30 metres de xarxa per cada menjadora (total 60 metres). Es disposen de tal manera, que es tapen les entrades i sortides de les menjadores per així capturar el màxim d'individus.

La jornada d'anellament. © Ricard Busquets.

L'endemà a les 7 del matí es van obrir les xarxes i es va esperar a fer les batudes, segons l'abundància d'ocells. La primera batuda, a les 8:30, amb un total de 90 ocells capturats, la segona batuda, a les 9:30, amb 47 ocells capturats. Només es van poder fer dues batudes, ja que la pluja va fer acta de presència ben aviat.

En total, es van capturar 137 ocells  (112 anellaments i 25 controls ) de 13 espècies diferents. Remarcar que es va tornar  a capturar la mallerenga d'aigua i alguns controls de lluers d'altres anys.

La mallerenga d'aigua, la protagonista! © Ricard Busquets.

Les espècies capturades són:

Mallerenga blava (Parus caeruleus).........................18
Verdum (Carduelis chloris)...................................39
Lluer (Carduelis spinus)......................................42
Mallerenga carbonera (Parus major)........................17
Pit-roig (Erithacus rubecula)..................................5
Pinsà (Fringilla coelebs)......................................3
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)....................2
Merla (Turdus merula).........................................1
Pardal de bardissa (Prunella modularis).....................2
Tord (Turdus philomelos).....................................1
Mallerenga d'aigua (Parus palustris)..........................1
Pardal xarrec (Passer montanus)..............................1
Gafarró (Serinus serinus)......................................6

També destacar, la captura de 18 mallerengues blaves (12 anellades), en comparació amb les 17 carboneres (10 anellades).

Mosquiter comú. © Ricard Busquets.

Agraïr a tota la gent que va venir a la jornada: Dani Castro, Blanca Mira, Ricard Busquets, Neus Diumenge, Elvira Vila, Joan Elias, Joan Pibernat, Elena Jordà, Martí Sala, Francesc Dalmau.

Responsables Jornada: Carles Pibernat, Hubert Mas i Gerard Dalmau.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada