Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

diumenge, 23 de juny del 2013

Resultats del mostreig d'amfibis de maig a les Deveses de Salt.

Durant el mostreig d'amfibis del mes de maig es va incorporar un nou punt reproductiu als 25 que ja es mostrejaven. Es tracta d'una bassa de nova creació recentment inundada que va començar a rebre aigua el dia 19 d'abril. Després de 28 dies ja es van poder observar larves de granota pintada desenvolupant-s'hi.

Mostrejant a la bassa nova.

D'entre les nostres espècies d'anurs, la granota pintada és la que presenta una eclosió dels ous més ràpida i també ho és el desenvolupament larvari (fins a la metamorfosi); que es pot produir en només 30-45 dies després de l'eclosió de l'ou. Per tant, la colonització del nou punt reproductiu ha estat molt ràpida per part d'aquesta espècie. Amb els resultats dels següents mostrejos sabrem si d'altres espècies també han colonitzat la bassa i l'aprofiten per reproduir-se.

Metamòrfic de granota pintada.

El passat 24 de maig, durant la sortida nocturna de descoberta d'amfibis que es va organitzar a Girona i que es va acabar desplaçant a Salt, vam trobar una femella adulta de gripau d'esperons, que com la resta d'observacions d'aquesta espècie a les Deveses de Salt va ser a la zona de la bassa de les sorreres. Durant el mostreig diürn també s'hi va trobar larves d'aquesta espècie, compartint hàbitat amb les larves de tòtil, granota verda, pintada i reineta (de les que també hi havia algunes postes encara per eclosionar).

Gripau d'esperons durant la jornada de Descoberta d'Amfibis.

També a les sorreres vam tenir la sorpresa de trobar-hi larves de tritó palmat, després de que al març s'hi localitzés l'espècie per primer cop al trobar un mascle adult dins de l'aigua.

Larves de tritó palmat i granota verda.

El tritó palmat també s'ha reproduit a una altre bassa on fins aquest mes passat no l'havíem localitzat. Es tracta d'una bassa petiteta i de règim hídric temporal on es van poder observar un gran nombre de larves de tritó palmat, a part de larves de tòtil, granota verda i granota pintada. Les larves de tritó palmat tenien mides corporals molt diverses, però encara tenien unes brànquies molt desenvolupades fet que fa pensar que encara no s'estaven preparant per fer la metamorfosi i la consegüent vida terrestre.

Mostrejant a la bassa dels tritons.

A part dels amfibis, també vam poder gaudir de diverses espècies d'invertebrats com els gèrrids, una família d'insectes depredadors que es caracterítzen per tenir la capacitat de caminar per sobre l'aigua. També altres individus de la família notonecta i algunes aranyes del gènere Pirata, entre d'altres.

Pirata piraticus transportant l'ooteca.


Responsable jornades:  Montserrat Fabregat.

Participants: Gerard Dalmau, Cristina Fernández, Marc Montenegro.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada