Associació El Blauet
assocgirona@gmail.com

dimecres, 22 de gener del 2014

Resultats del 17è Cens d'Aquàtiques i Hivernants al Gironès

Aquest passat dissabte 18 de gener va tenir lloc el tradicional cens d'ocells aquàtics hivernants al Gironès, una activitat organitzada per l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista i l’associació El Blauet que es fa a la comarca des de fa 17 anys. Aquest cens, que també es fa en altres indrets de Catalunya en aquestes dates, consisteix en un recompte dels ocells aquàtics que passen l’hivern als rius i zones humides del país, i serveix per detectar canvis a llarg termini en les seves poblacions.

Martinet de nit a l'Onyar. © Cristina Mora.

El cens és possible per la participació de molts voluntaris, que s’encarreguen de fer el recompte d’un tram de riu o d’unes basses. Aquest any hi va participar més gent que mai, unes 70 persones de totes les edats (inclosos els nens i nenes de l’Estol, l’esplai de l’Ateneu), i el cens va cobrir també més extensió que altres vegades, arribant a tot el curs dels principals rius gironins: el Ter entre Bonmatí i Sobrànigues, i l’Onyar entre Girona i Riudellots de la Selva. També es van repassar les basses de les Hortes, el parc Monar, la Devesa, el parc del Migdia, les Deveses de Salt, etc.

Els tres martinets de nit amb un martinet blanc i corbmarins.

Els resultats van deixar dades molt interessants. La que probablement sigui més destacable és la troballa de 3 martinets de nit a l’Onyar (a Fornells de la Selva). És la primera vegada que es troba aquesta espècie en un cens al Gironès (es tracta d’un ocell que majoritàriament migra a l’Àfrica a l’hivern). L’espècie més abundant va ser l’ànec collverd, que va arribar als 935 ànecs exemplars, dels quals la gran majoria (el 90%) van ser localitzats a les zones fluvials dels termes municipals de Salt i Girona, on la cacera és prohibida. També es va confirmar la tendència negativa de la població d’esplugabous, que ha anat disminuït gradualment des dels 1.890 exemplars de l’any 2001, fins a tan sols 370 censats aquest any a les ribes del Ter, a Fontajau. Altres resultats remarcables són la localització d’una merla d’aigua, 12 agrons blancs, 40 bernats pescaires, 27 martinets blancs, 11 xivitones i 15 becadells. També s’han trobat altres ocells no estrictament aquàtics interessants, com la mallerenga d’aigua, el teixidor, l’astor o el falcó pelegrí. A més, censant la zona de la Plana de la Selva que pertany al Gironès, ja al migdia, també van sortir ocells com la daurada grossa i la fredeluga, una d’elles a mans d’un bon home que l’havia recollit ferida, tirotejada i abandonada. Com moltes d’altres, es tracta d’una espècie cinegètica, és a dir que es pot caçar, però com no té valor culinari ni com a trofeu, poden quedar abandonades al camp sense ser cobrades, sovint malferides i aguantant un patiment innecessari.

La fredeluga ferida.© Ricard Busquets.

Per altra banda, un dels comentaris més repetits entre els participants ha estat en referència a la poca quantitat d’aigua que porta el riu Ter aquest hivern en tots els trams on s’ha fet el cens, resultat del transvasament que es fa cap a Barcelona, que causa importants desequilibris ambientals sobre els hàbitats i les espècies fluvials.


Participants del cens.

En conclusió, un nou èxit de participació ciutadana en una activitat d’estudi de la natura més propera, que esperem repetir en les pròximes edicions.

Per la Plana. © Alba Casals.

A continuació es mostren un seguit de taules i gràfiques que mostren els resultats del cens d’enguany i comparatives d’aquest amb els resultats dels altres anys.

Taula 1: Totals d’espècies aquàtiques 2014:

Espècie
Nom  científic
Total
Ànec collverd
Anas plathyrnchos
935
Cabusset
Tachybaptus ruficollis
10
Bernat pescaire
Ardea cinerea
42
Martinet de nit
Nycticorax nycticorax
3
Agró blanc
Egretta alba
12
Martinet blanc
Egretta garzetta
27
Rascló
Rallus aquaticus
1
Polla d’aigua
Gallinula chloropus
74
Gavià argentat
Larus michahellis
223
Gavina vulgar
Larus ridibundus
46
Daurada grossa
Pluvialis apricaria
4
Fredeluga
Vanellus vanellus
2
Becadell
Gallinago gallinago
15
Xivitona
Actitis hypoleucos
11
Xivita
Tringa ochropus
4
Blauet
Alcedo atthis
10
Cuereta torrentera
Motacilla cinerea
82
Cuereta blanca
Motacilla alba
151
Merla d’aigua
Cinclus cinclus
1

Taula 2: Totals de les espècies aquàtiques al llarg dels 17 anys de cens. Per tal de possibilitar la comparació de les abundàncies interanuals de cada espècie, es mostren només les dades dels trams que s’han censat de forma ininterrompuda durant tots els anys, excloent per tant els trams inclosos més recentment.A continuació es mostren també gràficament els resultats històrics d’algunes de les espècies aquàtiques més comunes, a partir de les dades de la Taula 2:


Organització del Cens 2014: Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i Associació El Blauet.

Participants del cens, als que agraim la col·laboració: Joves integrants de l'Estol de l'Ateneu, Josep Polo, Maria Perich, Jaume Prat, Àlex Giménez, Carles Tobella, Àlex Fonollosa, Gerard Dalmau, Miguel Á. Fuentes, Aleix Comas, Carles Pibernat, Hubert Mas, Narcís Rubio, Marta Palmada, Eva Solanes, Elena Jordà, Martí Sala, Grau Fiol, Neus Diumenge, Ricard Busquets, Cristina Mora, Míriam Carneras, Martin Ley, Daniel Castro, Josep Barberà, Helena Rodríguez, Francesc Dalmau, Josep Rost, Ponç Feliu, Elisabet Tetas i Alba Casals.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada